Bilimden Bir Dilim
 
BİLİMDEN BİR DİLİM
Bilimden Bir Dilim  
  Ana Sayfa
  Okulumuzun Tarihçesi
  Atatürk ve Fen
  GÜNCEL BİLİM HABERLERİ
  Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar
  Domuz Gribi
  Ülkemizde Nesli Tükenen Hayvanlar
  Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
  Aileler İçin İnternet Kullanım Önerileri
  Hayata Dair
  Geri Dönüşüm
  Karikatürler
  Fıkralar
  Sizden Gelenler
  Anketler
  Bilmeceler
  Bunları Biliyor Musunuz?İLGİNÇ BİLGİLER-HABERLER
  Ziyaretçi Defteri
  Rehberlik
  Genom Projesi
  SBS Deneme ve Konu Anlatımı
  ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ETKİNLİKLER
  İletişim
  FORUM
  4. sınıf :fen ve teknoloji
  5.sınıf:fen ve teknoloji
  6.sınıf fen ve teknoloji
  7. sınıf:fen ve teknoloji
  konular8. sınıf -fen ve teknoloji
  TESTLER
  denemeler 5.sınıf
  denemeler-1
  BİR HIKAYE (Akyuvar meydan muhaberesi)
  Sayaç
  Ödüllü Bulmaca
  BU BENİM ESERİM PROJESİ
  RENK KÖRLÜĞÜ
Bu site Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu Bilim, Fen ve Teknoloji Kulubü adına Hatice Akbay tarafından hazırlanmıştır.
TESTLER
İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SEVİYE BELİRLEME SORULARI
 
1-   ı. Kanı süzer
      ıı. Vücutta iki tane bulunur
      ııı. Besinleri bulamaç haline getirerek sindirir.
     ıııı. İdrarı üreter (idrar boruları) yoluyla idrar kesesine gönderir.
Yukarıda böbreklerle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
 
 A) 1               B) 2                C) 3                 D) 4
 
2- Aç kalmamak ve vücudun daha zinde olmasını sağlamak için, kuru üzüm, bal ve reçel gibi besinlerin yenmesi önerilir.
     Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Enerji ihtiyacını daha hızlı karşılamak için,
B) Oksijen ihtiyacını daha hızlı karşılamak için,
C) Vitamin ihtiyacını daha hızlı karşılamak için,
D) Su ihtiyacını daha hızlı karşılamak için.
 
 3-Baraj ve göllerdeki su seviyesinin yazın azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Yoğunlaşma B)Kaynama   C)Buharlaşma    D)Genleşme
 
4- Miktarları aynı olan suya aynı miktarda ısı veriliyor. Biri 5 dakika ,diğeri 10 dakika ısıtılıyor.Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
 
A) Çok ısıtılan madde daha az sıcaklığa ulaşır.      
B) Az ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.
C) Çok ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.           
D)İki kaptaki su aynı sıcaklığa ulaşır
 
5- Bir cam çubuk ısıtıldığında hangi özelliği değişmez?
 
A) Yoğunluğu   B) Sıcaklığı   C) Hacmi   D) Kütlesi
 
6- Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A) Duran bir cismi harekete geçirebilir   
B)Cisimlerin hareket yönünde ve hızında değişimlere   
 neden olur
C) Cisimlerin şeklini değiştirebilir            
D) Hareket halindeki bir cismi durduramaz
 
7-   I – Rüzgar kuvveti      II – Elektriksel kuvvet   
 III – Yer çekimi kuvveti     IV - Su direnci
        Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri temas gerektiren kuvvettir?
 
A) Yalnız I                        B) I ve II          
C) I ve IV                         D) II ve III
 
8-Bir elektrik devresindeki ampulün daha parlak ışık vermesi için aşağıdakilerden   hangileri yapılmalıdır?
 a.ampul sayısı artırılmalıdır.
 b. Pil sayısı artırılmalıdır. 
 c.Anahtar açık ( ) hale getirilmelidir.             
 d. Ampul sayısı azaltılmalıdır.
 
 A) a-c                    B) b-d                
             C) a-b-c               D) b-c-d
 
 
 
 
9-    Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A) Güneş Dünya’nın uydusudur.
B) Yarım Ay Ay’ın evrelerinden birisidir.
C) Dünya ,Güneş ve Ay’ın şekli silindire benzer.
D)Teleskop gökyüzünü incelemeye yarayan araçtır.
 
10-    Dünya'mızın bir noktasından aynı yönde ve
doğrultuda sürekli yürüdüğümüzde, gele­ceğimiz yer başladığımız nokta olur.
Bu durum bize neyi gösterir?
A)     Dünyamızda devamlı aynı yönde yü­rüyebileceğimizi
B)     Dünyamızı yürüyerek gezebileceğimizi
C)     Dünyamızın yuvarlak olduğunu
D)    Dünyamızın düz olduğunu
 
11-  Ay'ın dünyaya dönük yüzünün sağ tarafının aydınlık olması haline ne ad verilir?
A) yeni ay                     B) ilk dördün
C) son dördün              D) dolunay

12- Elinde bir pil bulunan Sena'nın basit bir devre oluşturabilmesi için gerekli elemenlar, aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A) iletken tel-ampul                   B)ampul-anahtar
C)anahtar-iletken tel                  D)duy-pil

13- Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A)ateş böceği                          B)ay
C)yıldızlar                                 D)mum

14- Çiçeği koruma ve besin yapma özelliğine sahip çiçek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A dişi organ                             B) taç yaprak
C)çanak yaprak                        D) erkek organ

15- Sıcaklığın artması buharlaşmayı nasıl etkiler?
A)Hızlandırır                              B)Azaltır
C)Durdurur                               D)Yavaşkatır

16- Kolera, verem ,tifo gibi bulaşıcı hastalıkların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Virüsler   B) Bakteriler   C) Mantarlar   D) Protistler

17- Atmaca, tilki, aslan gibi etle beslenen canlılar hangi gruptandır?
A) Otobur     B) Çürükçül    C) Yırtıcı         D) Etobur

18- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) Güneş     B) Odun         C) Mum            D) Yıldızlar
 
19- Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri olamaz?

A)hayvancılığın gelişmesini sağlar
B)erozyonu önler
C)kirli havayı temizler
D)sel baskınını önler

20- Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın uyguladığı kuvvettir ?

A) Yer çekimi                           B) Temas gerektiren    
C) Sürtünme                             D) Temas gerektirmeyen
 


6 .SINIF
1.ÜNİTE
CANLILARADA ÜREME ,BÜYÜME VE GELİŞME
CANLILIK HÜCRE İLE BAŞLAR
Aşağıda verilen anlatımdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
Canlı,doğan ,büyüyen ,__________    ,__________   ve ölen varlıklara verilen ortak addır.Tüm canlılar yaşamları boyunca hareket eder ,solunum yapar,___________,dolaşım ,_________ ,üreme gibi diğer yaşamsal faaliyetleri yerine getirir.Çevremizdeki bitkiler ve hayvanlar canlı varlıklardır.Fiziksel görüntüleri bizden farklı olsa da ,onlar bizler gibi en küçük birimlerden oluşmuşlardır;___________
Bitki ve hayvanlar sayılamayacak kadar çok sayıda hücreden oluştukları için çok hücreli canlılar olarak adlandırılırken , mikroplar ,virüsler ,_____________ gibi canlılar tek hücrelidir.
Canlının en küçük yapı birimi olan __________,üç temel kısımdan oluşur;
1-Hücre zarı
2-
3-
 
HÜCRE ZARI;hücreyi çevreler,_______      ____________     ,korur,esnek ve seçici geçirgendir.Küçük moleküller hücre zarından kolayca geçerken büyük molekülerin işi biraz daha zordur.Ayrıca hücre zarı saydam ve _________ yapıdadır.
SİTOPLAZMA;hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleştiği bölümdür.Yarı akışkan kıvamlıdır,çünkü yapısında büyük oranda su ,protein ,________   ve _____________ bulunur.
Yaşamsal faaliyetler ,__________________ sayesinde gerçekleşir.
Her organelin kendine ait bir görevi vardır.
MİTOKONDRİà
RİBOZOM à
GOLGİ CİSİMCİĞİà
KOFULà
LİZOZOMà
SENTROZOM à
!!SADECE BİTKİ HÜCRESİNDE BULUNAN PLASTİDLER!!
KLOROPLASTà
KROMOPLASTà
LÖKOPLASTà
!!BİTKİ HÜCRESİNDE HÜCRE ZARI DEĞİL HÜCRE DUVARI VARDIR!!!!!!!
HÜCRE DUVARI(ÇEPERİ)
Hücre zarından farklı olarak kalın ,dayanıklı,sert ve tam geçirgendir.Yapısında ona bu özellikleri kazandıran _____________ bulunur.(kağıdın hammaddesi)Hücre zarından farklı olarak canlı değildir.
 
ÇEKİRDEK;Hücrenin yönetim merkezidir.Hücrede gerçekleşen hayatsal olayları
yönetir. ( beynimiz gibi)Diğer önemli özelliği ise hücre çekirdeği ,______________   özellikleri taşır.
HAYVAN HÜCRESİ
BİTKİ HÜCRESİ
Şekli yuvarlaktır
 
 
Hücre duvarı (çeperi) vardır
Plastidler yoktur
 
 
Sentrozom bulunmaz
Kofullar küçük ve az sayıdadır
 
                    6. SINIF GENEL SENE BAŞI TARAMA  SORULARI


 
KONU :Kuvvet ve hareket

 

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet, cismin şeklini değiştirir        B)Kuvvet, cismi hareket ettirebilir
C)Kuvvet, cismin kütlesini değiştirir  
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur
 
KONU: Ağırlık
2)Dünya ve Ay’la ilgili olarak;
I.                   Ay’daki yerçekimi kuvveti Dünya’dakinden daha fazladır.
II.                Bir cisim Ay’dan Dünya’ya getirildiğinde kütlesi artar.
III.             Ay’da 60 N. olan cisim Dünya’ya getirildiğinde 10 N. gelir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I ve II       
B) I ve III      
C) II ve III    
D) I, II ve III
 
KONU: İnsanlarda üreme büyüme ve gelişme
3) Aşağıda ergenlik döneminde meydana gelen değişiklikler verilmiştir. Farklı olan değişiklik hangisidir?
A) Vücutta yağlanmanın artması. 
B) Ses kalınlaşması  
C) Yalnız kalma isteği                     
D) Sivilceler çıkması
 
KONU: İnsanlarda üreme büyüme ve gelişme
4)     I. Yeterli ve dengeli beslenmeli
        II. Sıkı giysiler giymeli
       III. Ağır yük taşımamalı
       IV. Sık sık ilaç kullanmalı
Anne adaylarının sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmesi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmelidir?
    A) Yalnız I            
    B) I ve III  
    C) I, II ve III        
    D) Hepsi
 
KONU: Çiçekli bitkilerde üreme büyüme ve gelişme
5)Çiçekli bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen;
I.       Polenlerin tozlaşarak dişi organın tepeciğine konması
II.    Yumurtalıkta polen ve yumurtanın döllenmesi
III.Erkek organın başçığında polenlerin, dişi organın yumurtalığında yumurtaların üretilmesi
IV.Embriyonun gelişimi
Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindedir?
A ) I,II,III,IV             
B ) III,IV,I,II     
C ) III,I,II,IV            
D ) II,I.IV.III
 
KONU: Maddenin tanecikli yapısı
6-
 
Yukarıdaki şekillerde bir maddenin üç farklı fiziksel haldeki taneciklerinin düzeni gösterilmiştir.
Buna göre maddenin fiziksel halleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
                I          II         III
A)        Katı          Sıvı         Gaz
B)        Katı          Gaz        Sıvı
C)        Sıvı           Katı       Gaz
D)       Gaz           Sıvı         Katı
  
 
 
KONU: Kuvvet ve Ağırlık
7)
 I. Temas gerektirmeyen bir kuvvet etkisi ile oluşur.
 II. Birimi kg’dır.
 III. Dinamometre ile ölçülür.
 IV. Dünyanın her yerinde bir cismin ağırlığı   aynıdır.
 “Ağırlık”, kavramı ile ilgili olarak verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1      B) 2     C) 3     D) 4
 
 
 
 
   
KONU: Elementler, Bileşikler, karışımlar
8)
 1. Saftır
 2. Yapıtaşı atomdur
 3. Öz kütlesi sabittir
 4. Kimyasal yollarla ayrışır
 5. Bileşenlerinin özelliklerini taşımaz
 6. Homojendir
 7. İki farklı atom içerir
 8. Daha basit maddelere ayrışamaz,      9.Sembollerle gösterilirler.
 
Yukarıdaki ELEMENT ve BILESIK kümelerine numaralandırılmış özellikler yerleştirilirse taralı bölgeye kaç özellik yerleştirilir?
 
A) 3                B) 4                 C) 5                 D) 6
 
 
 
 
-
KONU: İnsanlarda üreme, büyüme ve gelişme
9-)
Yandaki sütun grafiğinde 6. sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin kütleleri verilmiştir. Kütlesi 35 kilogramdan fazla, 46 kilogramdan az olan erkek öğrenci sayısı kaçtır?
A) 12         B) 13            C) 15               D) 16
 
 
KONU: Isı ve sıcaklık
10-)Aşağıdaki olayların hangisinde ısının iletim yolu diğerlerinden farklıdır?
 
A)Sıcak süt konan bardağın ısınması
B)Sıcak çaya katılan soğuk suyun çayı soğutması
C)Kolaya konan buzun kolayı soğutması
D)Kaloriferle odanın ısınması
 
 6. SINIF
1.      Prokaryot ve ökaryot hücrelerde………………..ortak bulunan organeldir.
 
2.      Hücre yönetimi …………….. te gerçekleşir.
 
 
3.      Solunum olayında besin ve oksijen kullanarak ………………… su ve enerji açığa çıkar.
 
4.      Hücre zarının yapısında……………………. Ve…………… organik maddeler bulunur.
 
 
5.      Bir elma ağacının yaprağı incelendiğinde …………… ve …….. organellere rastlanmaz.
 
6.      Lizozom organeli hücre içinde ………………………olayını gerçekleştirir ve bu olayın gerçekleşmesi sürecinde sitoplazmadaki su miktarı ……………………….
 
 
7.      Bitki hücresinde besin sentezlenmesini sağlayan organel………………….tir.
 
8.      Hayvan hücrelerinin depo maddesi ……………….. bitki hücrelerinin depo maddesi ise ………………………..dir.
 
 
                       6. SINIF : DOĞRU -YANLIŞ                                                                                   
1.      Ribozom, hücre için gerekli olan proteinleri sentezleyen. 
 
2.      Mitokondri organeli oksijensiz solunumun geçtiği yerdir.
 
3.      Prokaryot hücrelerde sadece sentrozom organı bulunur.
 
4.      Yapısında protein ve RNA bulunduran zarsız organel ribozomdur.
 
 
5.      Çekirdek zarı, cansız ve yarı geçirgen özelliktedir.
 
6.      Hayvan hücrelerinin dış ortamla olan madde alış- verişini hücre çeperi sağlar.
 
7.      Hücreye alınan büyük moleküllerin küçük yapıtaşlarına parçalanmasını lizozom gerçekleştirir.
 
8.      Bakteriler çok hücreli canlılardır.
 
 
9.      Üreme,boşaltım,solunum olayları tüm canlılarda görülen olaylardır
 
10. Mitokondri ve kloroplast tek zarlı organeldir.                 
 


CANLILIK VE HÜCRE       TARAMA -1
1-İnsan vücudundaki mide ,büyük maddelerin küçük molekülere parçalanmasında görev yapar.
Buna göre , bir hücrede bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi görev yönünden mideyle benzerlik gösterir?
a-mitokondri b-kloroplast c-lizozom d-golgi
2-Aşağıdakilerden hangisi hücrede bizim vücudumuzda olduğu gibi madde taşıma görevi yapar?
a-ribozom b-E. Retikulum c-sentrozom d-koful
3-   6-A sınıfında öğretmen soruyor;
Hücre zarının yapısında hangisi bulunmaz?
Berke;su      Zeynep;yağ         Ezgi;nişasta
Eren;şeker
Öğrencilerden hangisi soruyu doğru yanıtlamıştır?
a-Berke b- Zeynep c-Ezgi   d-Eren
4-Aşağıdaki organel ve görevi eşlemesinde hangisi yanlıştır?
a-mitokondriàenerji üretir
b-lizozom àsindirim yapar
c-sentriolleràbölünmeyi sağlar
d-ribozomàbesin depolar
5-‘’ organ ,hücre,doku,organizma,sistem’’
Verilen sıralama hangi seçenekte doğru olarak yerleştirilmiştir?
a-organizma,sistem,organ,hücre,doku
b-hücre,doku,organ,sistem,organizma
c-doku,hücre,sistem,organizma,organ
d-organ,organizma,hücre,sistem,doku

6-Aslı,Cem ve Burak sınıfta fen dersi ile ilgili konuşuyorlardı;
 
Aslıà   mitokondri, enerji üretir
Cemàsentrozom ,çoğalmayı sağlar
Burakàribozom ,enerji üretir
Bu tartışmada kim doğru söylüyor?
a-yalnız Aslı b-yalnız Cem c-Aslı ve Cem
d-Cem ve Burak
7-
Verilen hücre ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
a-Hayvan hücresidir
b-kalıtsal bilgi çekirdektedir
c-fotosentez ile kendi besinini üretir
d-enerjisi mitokondirlerde üretilir
8-Hangisi bitkiye yeşil renk verir?
a-lizozom b-ribozom c-plastid d-koful
 SORULAR
1- Bugün odamı temizlemek zorundayım ve enerjiye çok ihtiyacım olacak. Bu yüzden yediğim hamburgeri oksijenle parçaladım. Bu sayede mitokondrilerim enerji, su ve karbondioksit elde etti. Enerjiyi kullanacağım ama su ve karbondioksite ihtiyacım yok ve ihtiyacı olan birine vermek istiyorum (ziyan olmasın dı mı?) Aşağıda adlarını belirttiğim arkadaşlarımdan hangisi bu su ve karbondioksiti kullanarak ziyan olmasını engeller?
 
a)koful        b)lizozom              c)kloroplast           d)golgi aygıtı
 
2-Hücre ---organ----sistem-----doku---organizma (10 puan)
Öğretmenimiz hücrelerin bir araya gelerek canlıyı nasıl oluşturduğunu gösteren şemayı tahtaya çizmemi istedi.Acaba sırası nasıldı hatırlıyorsan beraber yapalım mı?
 
 ………………/…………………/……………………/………………………/………………
3-
Bugün okula gelirken karşı komşum Eda Hanımla asansörde karşılaştık. Hal hatır sorduk önce. Ama bir baktım Eda Hanımda farklı bir haller var. Hayırdır kuzum yüzünde güller açıyor dedim.
-sorma dedi. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Anne oluyorum demez mi?
Canım benim çok sevindim tebrik ederim
        Eda Hanım artık hamile ve hem kendi hem de bebeğinin sağlığı için her zamankinden daha fazla dikkatli olmak zorunda
        Eda Hanım aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış olur?
a)uzun yolculuklar yapmamalıdır
b)düzenli olarak gebelik kontrollerini yaptırmalıdır
c)radyasyonun yoğun olduğu yerlerde bulunmasında bir sakınca yoktur
       d)vücut temizliğine dikkat etmelidir
 
4-5. soruları aşağıda yumurtanın size anlatacağı hikaye okuyarak cevaplayınız
        Merhaba;
Benim adım yumurta; bugün sana kendimle ilgili her şeyi anlatacağım ve beni çok iyi tanıyacaksın.
        Ben dişi bireylerin üreme hücresiyim. Üretildiğim yer dişi bireylerin karın boşluğunun alt tarafında bulunur ve iki tanedir. Üretildikten sonra beni bir kanala verir. Bu kanal beni gitmem gereken yere kadar taşır. Çünkü ben hareket edemem. Beni taşıyacak kanala geldiğimde eğer sperm gelmişse onunla burada birleşip zigotu oluştururuz. Zigot oluşsa da oluşmasa da bu kanal aracılığıyla çok rahat(tıpkı bir yatak gibi uyu durJ) olan başka bir bölüme gideriz. Burada zigot gelişimini tamamladıktan sonra çıkış kapısı görevi gören bölümden dünyaya merhaba der. Zigot oluşmazsa (beklenen sperm gelmezse) ben de buradan dışarı atılırım
        Şimdi gelelim sorularıma:


(iyi düşün öyle cevapla yoksa gider puanlar karışmam!!!!!!!!!!!!!!!!)
4-Yumurta hücresini yani beni üreten yerin adını aşağıdaki seçeneklerden bulup işaretler misin?
a)testis        b)vajina        c)rahim        d)yumurtalık
 
5-Sevgili arkadaşım spermle birleşip zigotu meydana getirdiğimiz olaya verilen adı aşağıdaki seçeneklerden bulup işaretler misin?
a)döllenme     b)fetüs                c) embriyo     d)larva
 
6-öğretmenimiz sperm ve yumurtayı anlatan bir poster hazırlamamızı istedi. Aşağıdaki posteri hazırladık
özellikler
Dişi üreme hücresi
(Yumurta)
Erkek üreme hücresi
(Sperm)
Şekilleri
Yuvarlak
kuyruklu
büyüklükleri
Büyük
Küçük
Kısımları
h.zarı, sitoplazma, çekirdek
Baş kısım, orta kısım ve kuyruk
Hareket durumları
hareketli
hareketsiz
Tabloda üreme hücrelerinin hangi özellikleri yanlış verilmiştir?
A)şekil         B)büyüklük            C)kısımlar             D)hareket durumu

-Aşağıdakiler yanlış sıralanmış gibi geldi bana:) Eşleştirme yapalım mı?Okla gösterelim o zaman..(6 puan)
Hayvan örnekleri
Özellikleri
1-Köpek
 
a-Yumurtlayarak çoğalır, yavru bakımı görülür
2-Kurbağa
b-Doğurarak çoğalır, yavrularını sütle besler
3-ördek
c-Yumurtlayarak çoğalır, küçükken balığa benzer (buna başkalaım deniyodu galiba)
8-Okulumuzun psikoloğu yaptığı bir araştırmada 11-18 yaş aralıklarındaki çocukların özelliklerini incelemiştir.Bu yaş aralığı hangi dönemdi? 4 özellik de sen söyleyerek psikoloğa yardımcı olabilirsin. 
1………………………………………….                    3………………………………………………………..
2…………………………………………….                  4…………………………………………………………………
9-Çimlenme olayı ile ilgili aşağıdaki yorumları yapan sevgili Seren hangi bilgiyi yanlış belirtmiştir? (5 puan)
A)toprak gerekli değildir B)oksijen olmazsa olmaz C)sıcaklık önemlidir  
D) Suya ihtiyaç yoktur

10-Tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaç, yapay gübre gibi kimyasal maddeler başta kanser olmak üzere insanlarda pek çok hastalıklara neden olmaktadır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla yapay gübre ve tarımsal ilaçların yerine aynı görevi yapan organik gübre ve bitkilere zarar veren canlılarla biyolojik mücadele yöntemleri kullanarak yapılan tanıma organik tarım denir.
        Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amaçlarından birisi değildir?
a)mevsiminden önce sebze-meyve üretmek
b)toprak, hava ve suyu kirletmemek
c)çevreyi ve canlıların sağlığını korumak
d)temiz ve kaliteli gıda üretiminin sürekliliğini sağlamak1-Hücre içi madde taşınımı ……………………………………ile gerçekleşir.
2-Hücredeki hayatsal faaliyetler………………………………………tarafından yönetilir.
3-………………………………….. bitki hücrelerini, dıştan sararak hücreye desteklik sağlar.
4-Yarasa ………………………………çoğalır.
5-Polenlerin dişi organın tepeciğine gelmesine …………………………… denir.
6-Çimlenme için ………………………….. ve ……………………………… gerekli değildir.
7-Canlıları oluşturan en küçük yapı taşına ……………………. denir.
 


 

        Aşağıdaki cümlelerin önünde açılmış parantezin içine cümle doğruysa D yanlışsa Y diye yazarak belirtir misin?
1-(…..) Kurbağalar başkalaşım geçirir.
2-(…..) Hücrenin enerji santrali mitekondridir.
3-(…..) Hayvan hücresinde kloroplast vardır.
4-(…..) sperm ve yumurta birleşerek embriyoyu oluşturur.
5-(…….) Büyümeyle beraber yaş, boy ve kütle artışı olur
6-(…….)Erkek üreme hücresine yumurta denir.
Biraz da eğlenelim..Bulmaca çözelim ne dersin?
 


1¢) Hücrede enerjinin üretildiği organel.
2¢) Yumurta ve spermin birleşmesi sonucu oluşan yapı.
3¢)Hücrede yaşamsal olayların gerçekleştiği yer.
4¢) Dişi üreme hücresi
5¢) Hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3È
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1È
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Æ
 
 
 
 
R
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
İ
 
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5Æ
 
 
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Æ
Z
 
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               


 

7.sınıf:7.SINIF ÇALIŞMA SORULARI
(VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER)
1. I. Ön oda  
    II. Camsı cisim 
    III. Göz bebeği   
    IV. Kornea   
    V. Göz merceği
Göze gelen ışık ışınları bunlardan hangisırayla geçerek retinaya ulaşır?
A ) I-IV-III-V-II         
B ) III-II-I-IV-V
C ) IV-I-III-V-II       
 D ) IV-II-III-I-V
2.Aşağıdaki durumlardan hangisi sağırlık meydana getirir?
A ) Kulak zarının yırtılması
B ) Kulak kepçesinin kopması
C ) Yarım daire kanallarının görev yapmaması
D ) İşitme sinirlerinin fonksiyonunun Yitirmesi
3.Aşağıdakilerden hangisine kornea adı verilir?
A)Damar tabaka B)Ağ tabaka
C)Sert tabaka
D)Saydam tabaka           
4.Aşağıdakilerden hangisi derimizin görevlerinden değildir?
A)Basınç ve sıcaklık duyularını
almak.
B ) Beynin verdiği emirleri kaslara iletmek
C ) Vücut sıcaklığını ayarlamada rol almak
D ) Solunuma yardımcı olmak
5.Göz kusurlarından hangisi göz tabakaları ile ilgili değildir?
A ) Miyop B ) Şaşılık
C ) Astigmatizm
D ) Hipermetrop


6. Uzağı görmeyen göz kusuru hangisidir?
A ) Şaşılık                    
B ) Hipermetrop
C ) Miyop                    
D ) Astikmatizm
7. Dilde tad alma tomurcukları belirli yerdetoplanmıştır.Bunlarla verilenlerden hangisi yanlıştır?
A ) Tatlı – Dilin ucunda                
B ) Acı – Dilin arkasında
C ) Ekşi – Dilin kenarında               
D ) Tuzlu – Dilin  ortasında
8. Aşağıdakilerden hangisi burnun görevi değildir?
A ) Yemeğin kokusunu almak
B ) Alınan havayı temizlemek
C ) Koku algılamak
D ) Basınç değişmelerini algılamak
9. Cisimlerin göze uzaklık ve yakınlığına göre durum değiştiren yapı hangisidir?
A ) Mercek         
B ) İris
C ) Saydam tabaka       
D ) Retina
10. Hangisi iç kulakta bulunmaz ?
A ) Salyangoz      B ) Ağ tabaka
 C ) Yarım daire kanalı          
D ) Oval pencere
11. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
A ) Renk körlüğü      B ) Miyop
 C )  Astigmat      D ) Katarakt
12..Astikmatizm gözün hangi kısmının görev yapmaması sonucu oluşan bir göz kusurudur?
A ) Saydam tabaka    B ) İris
 C) Göz bebeği     D ) Göz merceği
13.Kulağn dengemizi sağlamada görevli kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Kulak zarı B ) Salyangoz
C ) Yarım daire kanalları     
D ) Dalız
14. Kulağa gelen ses dalgaları nerede sinirsel iletime çevrilir
A ) Yarım daire kanalları  
B ) Salyangoz
C ) Kulak zarı                   
 D ) Kemik köprü
15.Aşağıdakilerden hangisi derinin yapısında bulunmaz?
    A ) Kıllar-ter bezi               
    B ) Üst deri-gerçek deri
    C ) Duyu sinirleri-damarlar    
    D ) Sarı benek-dalız
16. Aşağıdakilerden hangileri alt deride yer alır?
I.Kıl kökleri
II. Yağ bezleri
III. Ter bezleri
A ) Yalnız I    B ) I -II
C ) II - III    D ) I – II – III
17. Işığın az veya çok olduğu durumlarda gözde değişiklik oluşturan yapı hangisidir?
A ) İris             B ) Mercek
C ) Saydam tabaka    D Ağ tabaka
18. Deriye renk veren hücreler derinin hangi tabakasında yer alır?
A ) Malpiği tabakası B ) Alt deri
C ) Yağ tabakası D )Korun tabakası
19.Göz kusurlarından hangisi ,silindirik mercekle düzeltilir?
A ) Hipermetrop       B ) Miyop
C ) Astigmatizm        D ) Şaşılık

20. Cisimlerin göze uzaklık ve yakınlığına göre durum değiştiren yapı hangisidir?
A ) Mercek        B ) İris
C ) Saydam tabaka        D ) Retina
21.Aşağıdakilerden hangisi derinin yapısında bulunmaz?
A ) Kıllar – ter bezi             
B ) Sarı benek – dalız
C ) Duyu sinirleri - damarlar               
D ) Üst deri – gerçek deri
22.   Basınçtan dolayı kulak zarında meydana gelen değişiklikleri hangi yapı tarafından düzeltilir?
A ) Salyangoz                  
B ) Östaki borusu
C ) Oval pencere                
D ) Kemik köprü
23. Aşağıda gözün kısımları ve karşılarında görevleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A ) Ağ tabaka – gözü besler                             B ) İris – göze renk verir.
C ) Sert tabaka – gözü korur.                        D ) Göz merceği- ışınların kırılmasını sağlar.
24. Astikmatizm gözün hangi kısmının görev yapmaması sonucu oluşan bir göz kusurudur?
A ) Saydam tabaka
B ) İris
C) Göz bebeği   
D ) Göz merceği
25. Kulağa gelen ses dalgaları nerede sinirsel iletime çevrilir?
A ) Yarım daire kanalları  
B ) Salyangoz
C ) Kulak zarı                 
D ) Kemik köprü

26 . Besinlerin kimyasal sindirimi,önce vücudun
neresinde başlar ?
A ) İnce bağırsakta       
B ) Karaciğerde
 C ) Midede                    
D ) Ağızda
27 . Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından değildir ?
A ) İnce bağırsak        B ) Mide
C )  Dentrit               D )  Yutak
28 . Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organlardır ?
A ) Karaciğer    B ) Yürek
C ) Böbrek        D ) Akciğer
29 . Hiç sindirilmeden kana geçen organik besin hangisidir ?
A ) Protein               B ) Yağ
C ) Vitaminler              D ) Su
30.Solunum,kalp atışı ,boşaltım gibi olaylar sinir sisteminin hangi organı tarafından kontrol edilir ?
 A ) Beyin       B) Beyincik
C ) Omurilik soğanı   D )Omurilik
31. Aşağıda verilen eşlemelerden hangisi yanlıştır ?
A ) Beyincik = Kas faaliyeti
      B ) Beyin = Konuşma
      C ) Omurilik soğanı = Solunum
      D ) Beyin = Kalp atışı
32. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi organlarından değildir ?
 A ) Beyin             B ) Omurilik
C ) Akson               D ) Beyincik
33. Duyu organlarımızdan alınan mesajlar sinir sisteminin hangi kısmına iletilir ?
A ) Omurilik soğanı B ) Beyincik
 C ) Beyin            D ) Omurilik 
34.Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili Hastalık değildir?
A ) Menenjit     B ) Kuduz
 C ) Sara     D ) Sarılık             
35.Beyinciği zarar gören bir kişide aşağıdaki olaylardan hangi görev tam yapılamaz ?
A ) Öğrenme       B ) Beş duyu
C ) Denge           d) solunum yapma          
36.Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının kontrolünde değildir ?
A ) Kalp atış hızı
B ) Solunum
C ) İç organların çalışması
D ) Ruhsal yaşantılar
37.Aşağıdakilerden hangisi beynin  
       görevlerindendir ?
 A ) Dengemizi sağlar.
      B ) Reflekslerimizi yönetir.
      C ) Beş duyunun merkezidir.  
      D ) Solunum,dolaşım sistemimizi yönetir.
38. I . Bilgi saklama
II . Vücudun dengesini sağlama
III . Duyu organlarını idare etme
Yukardakilerden hangileri sadece beynin görevidir ?
A ) Yalnız I                B ) I-II
C ) I-III            D ) I-II-III
39.Dil üstündeki tomurcuklar ne işe yarar?
       A ) Konuşma ve yutma
       B ) Besini yumuşatma
       C ) Besinin tadını alma
       D ) Tükrük salgılama

40. Refleks olaylarını yöneten bölge aşağıdakiler den hangisidir?
A ) Beyin        B ) Beyincik
C ) Omurilik    D )Omurilik soğanı
41. Aşağıdakilerden hangisi beyni en çok dinlendirir?
A ) Uyku B ) Koşmak
 C ) Spor D ) Kitap okuma
42.Aşağıdakilerden hangisi omurga kanalında bulunur?
A ) Beyin   B ) Beyincik
C ) Omurilik soğanı   D ) Omurilik
43.Pazarda çocuğunu kaybeden bir annenin vücudunda hangi hormonun salgıları artar?
 A ) Tiroksin        B ) İnsilün
 C ) Adrenalin     D ) Kasitonin
44.Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının kontrolünde değildir ?
A ) Kalp atış hızı
B ) Solunum
C ) İç organların çalışması
D ) Ruhsal yaşantılar
45.Aşağıdakilerden hangisi hormon salgılayan iç salgı bezi değildir?
A ) Hipofiz      B ) Böbrek
C ) Troit       D ) Pankreas
46.İnsilün hormonu kanda hangi maddenin dengesini ayarlar?
A ) Su       B ) Kalsiyum
C ) Vitamin     D ) Şeker
 
47. Guatr hastalığı hangi bezin hormonunun yeterince salgılanmaması ile ortaya çıkar?
A ) Tiroit      B ) Pankreas
 C ) Epifiz       D ) İnsilün
 

48. Hangi hormon eksikliğinde şeker hastalığı görülür?
A ) Tiroit   B ) İnsilün
C ) Tiroksin         D ) Hipofiz
49.Endokrin sisteminin bezlerinden kana karışan
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Miyelin        B ) Hormon
C ) Mukos       D ) Antikor
50.Aşağıdaki olaylardan hangisi adrenalin salgısını artırmaz?
 A ) Sınav kazanmak
 B ) Para çaldırmak
 C ) Merdiven çıkmak
 D ) Çocuğunu kaybetmek
51. Büyüme hormonu hangi bez tarafından salgılanır?
 A ) Hipofiz         B ) Tiroit
C ) Böbrek üstü     D ) Pankreas
52. İnsülin hormonunu hangi  organ salgılar?
A ) Troit      B ) Böbrek
C ) Pankreas       D ) Karaciğer
53.Kandaki ve idrardaki glikoz seviyesinin yükselmesi sonucu hangi hastalık ortaya çıkar?
 
A ) Guatr        B ) Şeker hastalığı
C ) Devlik        D ) Ahmaklık

7. SINIF ÇALIŞMA SORULARI
(VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
1.Safra aşağıdaki organ-
lardan hangisi tarafından üretilir?
 a. mide     b. Karaciğer    
 c. Dalak       d. Pankreas 
 2. Glikozun oksijen ile parçalanması sonucu hücrede enerjinin serbest hâle gelmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a. sindirim        b. solunum
c. soluk alma d. gaz değişimi
3. Aşağıdakilerden hangisi canlılara ait ortak özelliktir?
a. Çevresindeki olaylardan etkilenme
b. Yapılarında klorofil bulundurma
c. Kendi besinlerini yapma
d. Başkalaşım geçirerek erginleşme
4.    l.   Ağızda
      II. Midede
      III.ince bağırsakta
Proteinlerin sindirimi nerede olur?
A) Yalnız l           B) yalnız III       B) I ve II
C) II ve III        D) Yalnız II
5. İnsanlarda proteinlerin kimyasal sindirimi sindirim sisteminin hangi organında başlar?  
A) Ağız  B) Mide          
C) Kalın bağırsak
D) Oniki parmak bağırsağı
6. Pankreas için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Hormon salgılar         
B) On iki parmak bağırsağına sindirim enzimi salgılar          
C) Safra salgılar            
D) Kan şekerini ayarlar 
7.Aşağıdakilerden organlardan hangisi sindirim sistemine ait değildir?    
A) Ağız B) Mide                      
C) Böbrek   D) Yutak                 
8. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?
a) kalp               b) beyin         c) göz           d) akciğer
9.Duyu, hareket ve zeka merkezleri ile görevli olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) beyincik    b) beyin
c) omurilik    d) omurilik soğanı
10.Aşağıdakilerden hangisine kornea adı verilir?
a) sert tabaka          
b) saydam tabaka
c) ağ tabaka             
d) iris
11.Aşağıdakilerden hangisi ışınların göz bebeğinde toplanmasını sağlar?
a) saydam tabaka  
b) göz merceği
c) kör nokta
d) iris
12.Beyinciği zedelenen bir kuş için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) uçamaz
b) hareket edemez      
c) yalpalayarak uçar   
d) hareketlerinde değişiklik olmaz.       
13.Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır?
a) yarım daire kanalları
b) üzengi
c) işitme sinirleri      
d) salyangoz
14.Hangi bezin salgıadığı hormon bütün hücrelerin çalışma hızını ayarlar?
a) tiroit        b) hipofiz                     
c) pankreas d) epifiz
15.Aşağıdaki duyu organla-
rımızdan hangisi basınç ve sıcaklık duygusunu algılar?.
 a-Burun         b-Kulak                     c-Dil               d-Deri 
16.Kulağın denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir ?
a-Kulak zarı        
b-Yarım daire kanalları   
c-Salyangoz kanal      
d-Çekiç,örs,üzengi kemikleri
17. Sinir sisteminin zihinsel faaliyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir ?
a-Beyin       b-Omurilik soğanı             c-Beyincik      d-Omurilik
18.Aşağıdaki olaylardan hangisi refleks faaliyeti değildir ?
a-Elimize iğne batınca çekmemiz           
b-Ayağımız gıdıklanınca çekmemiz
 c-Koşu yapmamız                                    d-Gözümüze bir cisim gelince gözümüzü kapatmamız
19.Aşağıdakilerden hangisi derimizin görevlerinden değildir
a)Vücudu dış etkilerden korumak
b)Solunuma yardımcı olmak
c)Boşaltıma yardımcı olmak
d)Vücuda şekil vermek
20.Sert tabakanın gözün ön tarafında bulunan kısmına ne ad verilir?
a)Ağ tabaka b)Saydam tabaka
c)Göz merceği
d)Göz bebeği
 
21.Gözde duyu hücreleri( Fotoreseptör)nerede yer alırlar?
a)Ağ tabaka
b)Saydam tabaka
c)Sert tabaka
d)Damar tabaka
22.Göz kusurlarından
hangisi,silindirik mercekle düzeltilebilir?
a)Miyop    b)Şaşılık
c)Hipermetrop
d)Astigmatizm
23.Göz kusurları için hangisi doğrudur?
a)Miyop göz yakınsak mercekle düzeltilir
b)Hipermetrop göz yakını iyi görür
c)Astigmat göz korneanın küreselliğinin bozulmasıyla oluşur.
d)Miyop göz ekseni kısadır.
 
24.Fazla salgılandığında ;
·         Kan basıncı artar
·         Sinirlilik oluşur
·         Kalp atışı hızlanır
Yukarıdaki olayların ortaya çıkmasında hangi hormon etkilidir
a)Adrenalin b)Glukagon
c)İnsülin       d)Tiroksin
 
25.Aşağıdaki organ çiftlerinden hangileri vücudun dengesini sağlar.
a)Beyin – omurilik soğanı
b)Omurilik - Salyangoz
c)Beyincik - yarım daire kanalları
d)Beyin – korti organı
 
26.Aşağıdaki davranışlardan hangisi önce beynin kontrolünde olup sonra omuriliğin kontrolüne geçer.
a)Hayal kurma
b)Diz kapağı refleksi
c)Tiroksin
d)Kortizol
27.Aşağıdakilerden hangisi kandaki şeker düzeyini ayarlayan hormondur.
a)adrenalin    b)İnsülin
c)Tiroksin d)Kortizol
28.Bütün duyu organlarının merkezleri nerede bulunur?
A) Beyinde                   
B) Omurilik soğanında
C) Her organın kendinde 
D)Beyincikte
29.Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?
a)Göz    b)Böbrek
C)Deri   D)Burun
30.Aşağıdakilerden hangisi göz merceği ile saydam tabakanın ortak özelliğidir?
A) Gözü dış etkilerden korumak  
B) Göze giren ışık miktarını ayarlamak
C)Göze gelen ışığı kırmak
D)Odak uzaklığını ayarlayarak, göz uyumunu sağlamak
31.Aşağıda verilen göz kusurlarından hangileri ince kenarlı merceklerle düzeltilir?
I.Hipermetrop
II.Miyop
III.Astigmatizm
IV.Presbitlik
A) I – II B) II – III               
C) II – IV   D) I – IV
32.Göz ekseninin kısalması ya da göz merceğinin kırıcılığının azalmasıyla ortaya çıkan göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miyop   B) Astigmatizm
C) Şaşılık D) Hipermetrop
33.Kulakla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İşitme sinirleri orta kulağın salyangoz kısmında bulunur
B) Denge sinirleri orta kulaktaki yarım daire kanallarından çıkar
C)Orta kulaktaki kemik köprü sesin iç kulağa iletilmesini sağlar
D)Kulak zarının basınç değişimine karşı korunması iç kulaktaki dalız tarafından sağlanır.
34.Aşağıdakilerden hangisi alt deride bulunmaz?
A) Derimize rengini veren renk tanecikleri
B) Kıl kökleri
C)Serbest sinir uçları
D)Duyu cisimcikleri
 
35. Dilimizin ucunu kurutma kâğıdı ile kurulayarak şeker sürdüğümüzde tadını alamayız.
    Yukarıdaki deney aşağıdakilerden hangisini anlamak için yapılmıştır?
   A) Dilimizin tat alma organı olduğunu anlama
    B) Dilimizin konuşmayı nasıl sağladığı
    C) Dilimizin ancak suda çözünen maddelerin tadını alabildiğini anlama
     D)Dilimizin sindirimdeki rolünü anlama
36.Nezle olduğumuzda, besinlerin tadını da alamayız.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Koku duyusu ile tat duyusunun birbiriyle bağlantısı yoktur.
B) Koku ve tat duyuları birbiriyle bağlantılı çalışır.
C) Nezle mikrobik bir hastalıktır
D) Nezle olan kişinin duyu organları iyi çalışmaz
37.Karanlıktan birden aydınlığa çıktığımızda, ya da aydınlıktan az ışıklı ortama girdiğimizde cisimleri bir süre seçemeyiz.
Yukarıda verilen gözlem
aşağıdaki göz kısımlarının
hangisinin çalışması ile
ilgilidir?
A ) İris      B )Sarı leke
C)Göz merceği
D)Saydam tabaka
38. Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak” olarak algılarız. Aynı şekilde sıcak su         dan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğuk”olarak algılarız. Bu durumun aşağıdaki özelliklerden       hangisi ile açıklanabilir?
A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur
B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.
C) Duyu organlarımızı uyaran etkenler birbirinden farklıdır
D) Duyu organlarımız aldığı uyartıyı sinirlerle beyne iletir
 
39. Gözümüzün ağ tabakasında kör nokta bulunmasına rağmen, belirli bir noktaya bakan normal bir insanın görme alanı içindeki her şeyi görmesini sağlayan nedir?
     A) Göz merceğinin uyum yapması
      B) İki gözün birlikte kullanılması
      C) Göz bebeğinin büyüyüp küçülebilmesi
      D) Cisimlere dikkatli bakılması
40.Kulak kepçesi aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde    bulunur?
A)    Balıklar
B)    Sürüngenler
      C) Memeliler                       
       D) Kuşlar
41.Saydam tabakanın buzlu cam gibi pürüzlü bir hal almasıyla hangi göz kusuru ortaya çıkar?
A)    Astigmatizm     
B)     Presbitlik
C)     Miyop               
D)    Hipermetrop
42. Aşağıdakilerden hangisi göz kusuru değildir?
A)    Renk körlüğü     
      B) Şaşılık
      C) Presbitlik            
      D) Trahom
43. Kulağın dengeyle ilgili kısmı aşağıdakilerden hangisi   dir?
A)    Korti organı      
B)    Dalız
      C) Yarım daire kanalları
       D) Kemik köprü


44. Boğaz enfeksiyonu görülen kişilerde, aynı zamanda ortakulak iltihabının da yaygın görülmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
     A) Orta kulak ile yutağın östaki borusu ile birbirine bağlantılı olması
      B) Enfeksiyona mikropların yol açması
      C) Önce enfeksiyonun kulakta başlayıp, sonra yutağa geçmesi
      D)Kişinin sağlığına dikkat etmemesi
45.Kulağımızın hangi kısmı, oval pencere yoluyla gelen ses dalgalarını salyangoza iletir?(1992-FL)
 A )Yarım daire kanalları
B) Östaki borusu
C)Üzengi                      
D) Dalız
46.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi göz hastalıklarını önler?(1993-FL)
A) D        B) A     C) B   D) C
47.Aşağıdakilerden hangisi kulakta bulunan kemik dolambacın kısımlarından değildir? (1994-FL)
A)    Yarım daire kanalları
B)    Salyangoz
     C)Dalız                    
       D) Örs
48.I.Göz ekseninin normalden uzun olması
   II.Göz merceğinin kırma indisinin büyük olması
   III.Göz merceği yüzeyinin pürüzlü olması
            (1995-FL/AÖL)Yukarıdakilerden hangileri miyopluğa sebep olur?
A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I – II           D) II – III
49.Aşağıdakilerden hangilerinin meydana getirdiği rahatsızlık giderilebilir?
(1996-FL/AÖL)
I.Kulak zarındaki yırtılmanın
II.Ortakulaktaki kemiklerin birbirine kaynamasının
III.İşitme sinirlerinin görev yapmamasının
A) Yalnız I        B) I – II
C) II – III   D) I – II – III
50.Aşağıdaki durumlardan hangisi sağırlık meydana getirir?(1997-FL/AÖL)
A) Kulak zarının yırtılması
B)Kulak kepçesinin kopması
C)Yarım daire kanallarının görev yapamaması
D)İşitme sinirlerinin fonksiyonunu yitirmesi
51.Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır?                                                                               (1995-DPY)        
A) Yarım daire kanalları 
B) Üzengi
C)İşitme sinirleri          
D) Salyangoz
52.Cisimler hangi özelliklerinden dolayı görülebilirler?
(1997-DPY)
I.Kendiliğinden ışık yayma
II.Işığı yansıtabilme
III.Işığı soğurabilme
A)Yalnız II        B) I – II
C) I – III          D) II – III

53.Aşağıdakilerden hangisi ışınların göz bebeğinde toplanmasını sağlar? (1997-DPY)
A)    Saydam tabaka
B)    Göz merceği
            C) Kör nokta                  D) İris
54.Aşağıdakilerden hangisi, göz yuvarlağını hareket ettiren kasların normalden uzun veya kısa olması sonucu meydana gelir?                     (1999-DPY)
A) Astigmatlık   B) Şaşılık
C)Presbitlik       D) Miyopluk
55.      I.İris
            II.Kornea
            III.Sarı benek
            IV.Kör nokta
Yukarıdakilerden hangileri gözün ağ tabakasında bulunur?(1999-DPY)
A) I – II           B) I – III
C) II – IV         D) III – IV
 
56.Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı aşağıda     kilerden hangisidir?                       (1990-ATEML)
A) Salyangoz     
B) Kemik köprü
C) Yarım daire kanalları
D) Kulak zarı
57.Kulağın hangi kısmı işitme ile ilgili değildir?
 (1991-KUR)
A) Yarım daire kanalları 
B) Salyangoz
C)Kulak zarı                  
D) Kemik köprü58.Östaki borusu hangisinde verilenlerle bağlantılıdır?
 (1995-ATEML)
A) Yutak – İç kulak       
B) Orta kulak – Yutak
C) Dış kulak – Orta kulak         
D) Salyangoz – Yarım daire kanalları
59.Aşağıdakilerden hangisine kornea adı verilir?
   (1997-ATML)
A) Damar tabaka                      
B) Saydam tabaka
C)Sert tabaka              
D) Ağ tabaka
60.Aşağıdakilerden hangisi derimizin görevlerinden değildir? (1998-ML)
A) Basınç ve sıcaklık duyularını almak
B)Beynin verdiği emirleri kaslara iletmek
C)Vücut sıcaklığının ayarlanmasında rol oynamak
D)Solunuma yardımcı olmak
61.Böbrekte artık maddelerin kanda süzüldüğü yere ne ad verir
 A ) Süzme cisimciği         
B ) Öz bölgesi
C ) Havuzcuk                    
D ) Sidik kanalı
62 .İnsan hücrelerinde artık maddelerin vücuttan atılmaları hangi yol ile
olmaz ?
      A )   Deriden ter ile
      B ) Akciğerlerden hava ile
     C ) Böbreklerde idrar ile
     D ) Bağırsaklardan dışkı ile
 
63 . Üre ve ürik asit hangi maddenin parçalanmasından
      oluşur ?
    A) Protein   B ) Şeker
    C ) Yağ        D ) Nişasta
64 . Hücrede proteinlerin parçalanması, kanda hangi
maddenin artmasına neden olur ?
 A ) Yağ asitleri              
B ) Üre ve ürik asit
C ) Oksijen                    
D ) Glikoz
65 . Artık maddelerin( üre-ürik asit ) vücuttan dışarı
atılması aşağıdaki hangi organ tarafından olur ?
A ) İnce bağırsak           
B ) Kalın bağırsak
C ) Atardamarlar           
D ) Böbrek
66.Böbrek aşağıdaki madde-lerden hangisini süzmez ?
A ) Su ve madensel tuzlar.
B ) Ürik asit
 C ) Karbondioksit
 D ) Üre
67 . Boşaltım sistemi aşağıda verilenlerden hangilerinin dışarı
atılmasını sağlar ?
       I. Üre   
     II. Ürik asit
     III. Karbondioksit
A )Yalnız I B )Yalnız II
C ) I-III   D ) I-II
68.Böbrekte süzücü cisimciklere ne ad
verilir ?
A ) Mesane B ) Nefron
C ) Pelvis   D ) Korteks
 
69 . Aşağıdakilerden hangileri yağların
sindirimi sonucu ortaya çıkan artık maddelerdir
 A )Karbondioksit ve su
 B )Amonyak ve karbondioksit
 C ) Üre ürik asit
 D )Karbondioksit ve üre
70 . Böbrek aşağıdaki maddelerden hangisini süzmez ?  
A ) Su ve madensel tuzlar
B ) Ürik asit
 C ) Karbondioksit
 D ) Üre
71.Aşağıdakilerden han
Gisi boşaltım sistemine ait organ değildir ?
A ) Böbrek             
B ) İdrar torbası
C ) İdrar kanalı       
D ) Havuzcuk 
72 .Aşağıda verilen
lerden hangisi böbrek
dışında boşaltımda görev alırlar ?
I. Deri
II. Akciğer
III. Karaciğer
IV. Sindirim kanalı
A ) Yalnız II            
B ) I-III
C ) II-III                 
D ) I-II-IV
73 .Vücuttaki zararlı artıkların ve fazla
olan minarellerin dışarı atılmasına ne ad verilir
A)Solunum   B)Dolaşım
C) Boşaltım D)Sindirim
 
74 . Böbrekte süzülme işi nerede olur ?
a)Mesane b)İdrar kanalı
c)Bowman kapsülleri
d)Havuz  
75. İdrar aşağıda verilen bölümlerden
hangisinde toplanır ?
 A ) Mesane
 B ) Üreterler
 C ) Havuz
 D ) Bowman kapsülleri   
76.Aşağıdakilerden hangisi dile ait bilgilerden değildir?
A ) Tat alma organıdır.
B ) Yüzeyi pürüzsüzdür.
C ) Kaslardan yapılmıştır.
D ) Tat alma cisimcikleri vardır.
77. Dilin en uç kısmı ile hangi tadı alırız?
A ) Ekşi             B ) Tuzlu
 
C ) Acı              D ) Tatlı
78.Dilin ucu kuru olunca cisimlerin tadını alamamamızın sebebi hangisidir?
A ) Sinir uçları yıprandığı için
B ) Kaslar kasıldığı için
C ) Cisimler tükürük sıvısında çözünmedikleri için
D ) Duyu hücreleri hissizleştiği için
 
79. I. Dilin ucu -Tatlı
    II. Orta kenarla- Tuzlu
    III. Arka - Ekşi
    IV. Arka kenarlar- Acı
Hangileri doğrudur?
 
A ) I - III        B ) I – II
C ) I - II - III      
D ) I - II - III - IV80. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A ) Koku algılaması olmaz ise tat alamayız.
B ) Besinlerin tadı yalnız dil ile alınmaz.
C ) Tat tomurcukları tek tada duyarlıdır.
D ) Dört temel tat şekli vardır.
81.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnsanın kokuya karşı duyarlılığı çok iyi gelişmiştir.
B ) insanda 10 milyon koku alma hücresi vardır.  
C ) koku alıcıları sürekli çalışır.
D ) Burun boşluğunun üst kısmında koku alıcıları bulunur.
82. Aşağıdakilerden hangisi altderi için doğru değildir?
A ) Duyu hücreleri bulunur
B ) Kan damarları bulunur
C ) Korti organı vardır
D ) Ter bezleri vardır
83. I. Derinin dış yüzeyi gözeneklidir.
     II. Derinin dış yüzeyi kıvrımlıdır.
    III.Üstü ölü tabaka ile kaplıdır.
    IV. Derinin alt ve üst tabakasında yağ dokusu yoktur.
 
 
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
 
A ) I,II        B ) I,II,III
C ) II,III,IV    D) I,III,IV
 
 
84.Derinin üstündeki ölü tabaka nasıl oluşur?
 
A ) Üst deri hücrelerinden
B ) Alt tabakadaki yağ hücrelerinden
C ) Derideki inorganik maddelerden
D ) Bağ doku hücrelerinden
 
85.Aşağıdakilerden hangisi derinin görevi değildir?
 
 
A ) Solunuma yardımcı olmak
B ) Boşaltıma yardımcı olmak
C ) Uzaklığı algılamak
D ) Vücuda desteklik vermek
 
86.Deriye renk hücreler hangi tabakada bulunur?
 A ) Yağ tabakasında
B ) Korun tabakasında
C ) Alt deride
D ) Malpiği tabakasında
87.Aşağıdakilerden hangileri alt deride yer alır?
I. Kıl kökleri         
II. Yağ bezleri     
III. Ter bezleri
A ) Yalnız I      B ) I – II  
C ) II – III     D) I – II – III
88.Aşağıdakilerden hangisi derimizin görevlerinden değildir?
A ) Basınç ve sıcaklık duyularını almak.
B ) Beynin verdiği emirleri 
   kaslara iletmek.
 C ) Vücut sıcaklığını      ayarlamada rol almak.
 D ) Solunuma yardımcı olmak


89. Dilde tat alma tomurcukları belirli yerde toplanmıştır. Bunlarla verilenlerden hangisi yanlıştır?
 A ) Tatlı – Dilin ucunda        
B ) Acı – Dilin arkasında
 C ) Ekşi – Dilin kenarında        
D ) Tuzlu – Dilin ortasında
90. Göz bebeğinin küçülmesinin nedeni;
A ) Göze fazla ışık gelmesi
B ) Göze az ışık gelmesi
C ) Göz yuvarının şeklinin bozulması
D ) Merceğin özelliğini kaybetmesi
91. Aşağıdakilerden hangisi kulakta bulunmaz?
A ) Yarım daire kanalları
B ) Östaki borusu
C ) Kornea (saydam tabaka )
D ) Oval pencere
92.Deriye renk hücreler hangi tabakada bulunur?
A ) Yağ tabakasında
B ) Korun tabakasında
C ) Alt deride
D ) Malpiği tabakasında
93.Ses dalgaları ile meydana gelen titreşimlerin insan kulağında çekiç,örs ve üzengi      
kemiklerinden sonra ilk olarak iletildiği yer   neresidir?
A ) Salyangoz
B ) Yarım daire kanalları
C ) Oval pencere
D ) Zar salyangoz
94. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
A ) Renk körlüğü
B ) Miyop
C ) Katarkt
D ) Astigmat

95.Kulağa gelen ses dalgaları nerede sinirsel iletime çevrilir?
A ) Salyangoz
B ) Kulak zarı
C ) Yarım daire kanalları
D ) Kemik köprü
96.Aşağıdaki yapılardan hangisi karşısındaki tabaka içinde bulunmaz?
A ) Sarı benek = Ağ tabaka
B ) Ağ tabaka= Retina
C ) Saydam tabaka= Sert tabaka
D ) İris = Damar tabaka
97.Kulağın yapısında olduğu halde işitmede etkisi bulunmayan yapı hangisidir?
A ) Kemik köprü
B ) Salyangoz
C ) Kulak zarı
D ) Yarım daire kanalları
98.Duyu organlarının merkezi nerede bulunur?
A ) Omurilikte
B ) Beyincikte
C ) Beyinde
D ) Omurilik soğanında
99.Aşağıdakilerden hangisi orta kulağın yutak ile bağlantısını sağlar?
A ) Kulak yolu
B ) Yarım daire kanalları
C ) Salyangoz
D ) Östaki borusu
100.Aşağıdakilerden hangileri alt deride yer alır?
I. Kıl kökleri          
II. Yağ bezleri     
III. Ter bezleri
A ) Yalnız I   B ) I – II  
C )II – III        D) I – II –

İRİS

A.Özelleşmiş duyu hücreleridir
HORMON
B-Pankreastan salgılanırlar şeker dengesini sağlarlar
SARI NOKTA
C-Beyincikle beraber dengeyi sağlar
KORNEA
D-Heyecan, coşku anlarında böbreküstünden salgılanır
ALMAÇ
E-Troid bezi rahatsızlığıdır
MİYOPLUK
F-İç salgı bezlerinin salgılarına denir
BEYİNCİK
G-Sinir hücresidir
ADRENALİN
H-Işığın gözde ilk kırıldığı yerdir.
İNSÜLİN GLUKAGON
I-Denge merkezidir.
GUATR
J-Böbrekteki süzme birimleridir
YARIM DAİRE KANALLARI
K-Uzağı net görememe sorunudur
 
NEFRON
 
L-Sindirilmeden kana geçerler
NÖRON
M-Görüntü ters oluşur
DİYALİZ
N-Böbrek yetmezliğinde kullanılır
ÜLSER
O-Sindirim sistemi rahatsızlığıdır
HİPERMETROPLUK
P-Işığın gözde ikinci kırıldığı yerdir.
 
BÜYÜME HORMONU
R-Çok salgılanırsa devlik olur
SAFRA
S-Gözün renkli kısmıdır
GÖZ MERCEĞİ
T-İnce kenarlı mercekle düzeltilir
VİTAMİNLER
U-Yağların mekanik sindirimini sağlar
 8. SINIF

 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.ÜNİTE(HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM) UYGULAMALAR.

 

1

 

Kromozom sayısının fazlası canlının gelişmişliğini gösterir.

 

2

 

Vejatatif üreme bir eşeyli üreme çeşididir.

 

3

 

Mayoz bölünme türler boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar

 

4

 

Fenotipte her zaman etkili olan gene dominant gen denir

 

5

 

Gen, DNA molekülünden küçük bir yapıdır.

 

6

 

Mayoz bölünme eşey hücrelerinde görülür.

 

7

 

Diploid hücrelerde mitoz bölünme gerçekleşmez

 

8

 

Akraba evlilikleri daha güçlü özellikteki bireylerin doğmasına neden olur.

 

9

 

DNA molekülünün temel yapı birimi nükleotitlerdir.

 

10

 

Döllenme eşeyli üremede görülen bir olaydır

 

11

 

Hemofili kalıtsal bir hastalıktır.

 

12

 

Adaptasyon kalıtsal bir özelliktir.

 

13

 

Lamark’a göre evrimin ham maddesi kalıtsal varyasyonlardır.

CEVAP ANAHTARI:

1

Y

2

Y

3

D

4

D

5

D

6

Y

7

Y

8

Y

9

D

10

D

11

D

12

D

13

Y

 

 8. SINIF

 

1.      Tek hücreli canlılarda çoğalmayı…………………………………………… sağlar

2.      Hücre bölünmesi sırsında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak …………………………………. a’ dönüşür.

3.      Şeker, baz ve fosfattan oluşan yapılara ………………………………………….. denir.

4.      ……………………………… kalıtsal varyasyon sağlayan bir olay değildir.

5.      Biri baskın diğeri çekinik genden oluşan döllere ……………………………………………….. denir.

6.      Bayanlarda cinsiyet kromozomları ……………………. Erkeklerde ise…………… kromozomlardır.

7.      Genetik hastalıklardan bazıları …………………………………., ……………………………….. ve …………………….’ Dır.

8.      …………………………… bölünmede kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

9.      Kaktüs bitkisinin gövdesinde su depo etmesi ………………………………….. a’ bir örnektir.

10. Halter çalışan birisinin kol kaslarının gelişmesi gelişmesi …………………. a’ örnektir.

11. “Kullanılan organ gelişir , kullanılmayan organ körelir” görüşü ………………………… aittir.

12. Tek hücreli canlılarda çoğalma ……………………………….. bölünme ile sağlanır.

13. Sağlıklı bir insanın kromozom sayısı ………………………….’ Dır.

14. Eşeysiz üreme çeşitlerinden bazıları ……………………………….   Ve …………………………… ‘ dir.

 

EŞLEŞTİRME

1
X’ e bağlı olarak taşınan bir hastalıktır
a) Down sendromu
2
Mayoz bölünme sonucu oluşurlar
b) Döllenme
3
Eşeysiz üreme çeşitlerindendir
c) Gen
4
Genlerin yapısını değiştiren bir olaydır
d) Mitoz bölünme
5
Genetik özellikleri aynı olan bir canlı üretme olayıdır
e) Mayoz bölünme
6
Kromozom sayısının iki katına çıkaran bir olaydır
f) Tomurcuklanma
7
47 kromozom taşıyan canlılardaki durumdur.
g) Klonlama
8
Eşeyli ürem ile sağlanan, evrimin hammaddesidir.
h) Biyoteknoloji
9
Örnek olarak güneşte kalan insanların teninin bronzlaşması verilebilir.
I) Renk körlüğü
10
Eşey ana hücrelerinde görülen bir bölünmedir.
i) Modifikasyon
11
DNA  nın belli bölümlerine denir
J) Mutasyon
12
Kalıtsal çeşitlilik sağlamayan bir bölünmedir.
k) Kalıtsal varyasyon
13
Endüstri ve tıp alanında canlı hücreler kullanarak çeşitli maddeler üretimsel ile ilgili çalışmalar.
m) Eşey hücreleri


 

 

       MİTOZ BÖLÜNME,DNA(Genetik kod) VE KALITIM DENEME SINAVI

1.   Amibin bölünerek üremesi

      -Hidranın tomurcuklanma ile üremesi

      -Deniz yıldızının kopan parçadan yeni deniz

       Yıldızının oluşması

2.Canlılarda gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi yenilenme olayına uygun bir örnek değildir?

 A) Yassı solucanda kopan parçadan yeni canlı gelişimi

 B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi

 C) İnsanda yaraların iyileşmesi

 D) Bira mayasında oluşan parçanın gelişerek yeni bireyler oluşturması

 

 

3.   Amibin bölünerek üremesi

      -Hidranın tomurcuklanma ile üremesi

      -Deniz yıldızının kopan parçadan yeni deniz

       Yıldızının oluşması

4.Canlılarda gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi yenilenme olayına uygun bir örnek değildir?

 A) Yassı solucanda kopan parçadan yeni canlı gelişimi

 B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi

 C) İnsanda yaraların iyileşmesi

 D) Bira mayasında oluşan parçanın gelişerek yeni bireyler oluşturması

 

 

 

5. Bir bitkiye ait yaprak hücresinin bölünmesini gözleyen

bir öğrenci, aşağıdaki durumlardan hangisiyle karsılaşmaz?

A) DNA’ nın kendini eşlemesi

B) Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

C) Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşması

D)Oluşan hücrelerin kalıtsal yapılarının aynı olması

 

 

 

Anket  
  Daha hiç anket oluşturulmamış!


 
Reklam  
   
DUYURULAR  
 
.

*
Ziyaretçi Defterimize yazıp sitemiz hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirin.

 
Neler Yeni?  
 
**Yorum özelliği eklendi. Artık bazı sayfalarla ilgili yorumlarınızı direkt o sayfaya yazabileceksiniz. /font>*FORUM açıldı. Kayıt olup onaylandıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

*

<>
 
İstatistikler  
  1 Şubat 2009 tarihinden beri kez ziyaret edildik.

Ziyaretçi haritamızı görmek için buraya tıklayın.
 
Bugün 4 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bilimden Bir Dilim